DASOS CAPITAL investoi luonnon monimuotoisuuteen

Suomalainen Dasos Capital on 600 miljoonan euron arvoisine metsärahastoineen alan eurooppalainen pioneeri.

title

 

D

asos Habitat Foundation etsii uusia toimintamalleja, jotka vahvistavat luonnonsuojelun taloudellisia resursseja.Dasos Capital on kestävään metsäsijoittamiseen erikoistunut pääomasijoittaja, joka omistaa tarkoilla metsänhoidon kriteereillä valittuja metsiä Suomessa ja globaalisti. Metsätalouden historia ja kansainvälinen kokemus kertovat, että metsät säilyvät siellä, missä puun ja muiden metsätuotteiden hinta mahdollistaa kannattavan toiminnan.

Tästä on kyse myös ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen keskittyvässä Dasos Habitat Foundationissa. Dasos Habitat Foundationin filosofiana on, että markkinalähtöisessä yhteiskunnassa luonnonsuojelu hyötyy, jos markkinat ottavat huomioon luontoarvot. Dasos Habitat Foundationin tarkoituksena on tuoda suojeluun uusia, innovatiivisia mekanismeja.

Me haluamme osoittaa, että metsä voi olla sijoituksena enemmän kuin raaka-aineiden lähde.

"Metsä tarjoaa parhaimmillaan laajan kirjon ekosysteemipalveluja, kuten harvinaisia lajeja, hiilinielun, kulttuurihistorialliset arvot, maiseman, veden sekä turismi- ja virkistysarvon. Aika harva mieltää esimerkiksi Kolin maisemia alueeksi, jonka ensisijainen arvo on puuntuotannossa. Tällaisten kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkaiden alueiden ensisijainen arvo tulee olla luonnon vaalimisessa”, Dasos Capitalin sijoitusjohtaja, oikeustieteen ja kauppatieteiden maisteri Jenni Laininen muistuttaa.

Dasos Habitat Foundation perustuu uudenlaiseen suojelusopimusmalliin. Vastaavanlaisia markkinalähtöisiä luonnonsuojelukonsepteja on kehitetty aikaisemmin mm. Kaliforniassa.

”Dasos Habitat Foundation pohjaa vapaaehtoisuuteen ja markkinatoimijoiden kanssa solmittaviin suojelusopimuksiin. Suojelusopimusten avulla luontokohteille syntyy arvo, mikä edesauttaa erityisten luontokohteiden säilymistä. Dasos Habitat Foundationin keskeisenä ajatuksena on, että sijoitus on tuoton ohella turvaamassa arvokkaiden luontoalueiden tulevaisuutta”, Laininen toteaa.

Tulevaisuudessa luonto sinänsä lienee valitettavasti entistä niukempi resurssi. Dasos Habitat Foundationin sijoituskohteet valitaan siten, että kohteiden suojeluarvot ovat merkittäviä.

DASOS CAPITAL ON VIHREÄN TEKNOLOGIAN VIENTIYHTIÖ

Dasos Capital on suomalainen, vuonna 2005 perustettu metsäsijoittamisen edelläkävijä. Yhtiön hallinnoimat metsärahastot ovat kooltaan yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Ulkomaiset instituutiot ovat viime aikoina merkinneet selvästi yli puolet hallinnoidusta pääomasta, ja Dasos Capital on noussut merkittäväksi palvelujen vientiyhtiöksi suomalaisen metsäosaamisen ja vihreän teknologian saralla. Yhtiön metsät ovat joko sertifioituja tai sertifioitavissa.

”Sertifikaatti kertoo metsätalouden kestävyydestä. Tutkimme toimintojemme luontovaikutuksia ja mietimme proaktiivisesti keinoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Dasos Habitat Foundationin tavoitteena on osaltaan vahvistaa luonnonsuojelun taloudellista pohjaa”, Laininen painottaa.

Dasos Capitalin rahastorakenteen keskeisenä periaatteena on sijoittajien ja sijoitusten kansainvälisyys. Dasos Capital on osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että suomalaisesta lainsäädännöstä saataisiin poistettua esteitä kansainvälisten instituutiosijoittajien mukaantulolle.

Dasos Capital on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Lisäksi se on jäsenenä Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumissa (FIN- SIF).

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Send feedback

Thank you for the feedback!
Return to the article

More information

Proudly powered by:
Natify Inc
Programmatic Content Marketing ®
www.natify.io

Client:

Calcus